Lista e librave nga Shtëpia Botuese: EDUALBA

Emri "Edualba" është bashkimi i dy fjalëve, education dhe albanian që do të thotë, edukimi i fëmijëve dhe të rinjve shqiptarë përmes librit. Që nga themelimi i kompanisë "Botime Edualba" e deri më sot ne kemi botuar libra të cilësisë më të lartë që ekziston sot në mbarë botën e zhvilluar, me përmbajtje të përzgjedhur me kujdes që i shërben edukimit dhe emancipimit të fëmijëve, që nga lindja e deri në moshën e rinisë. Titujt tanë shtohen dhe pasurohen çdo vit në mënyrë të konsiderueshme. Edualba konkuron edhe në librin shkollor, një prej të cilëve është seria Matematika, nga klasa e parë deri në të nëntën. Krahas librave të programit shkollor, janë botuar e botohen edhe materiale ndihmëse, të cilët po pasurohen vazhdimisht, duke krijuar një paketë të plotë për mësimin e matematikës si një nga lëndët bazë që zhvillon të menduarit te nxënësit. Misioni i "Botime Edualba" është të kontribuojë në zhvillimin intelektual dhe personal të fëmijëve dhe të rinjve, si investimi më me vlerë për të ardhmen e shoqërisë. Mbi të gjitha synimi ynë mbetet përkushtimi i lartë për të përgatitur botime me përmbajtje të pasur dhe gjithnjë të freskët, dizajn tërheqës, cilësi të lartë të shërbimit ndaj lexuesve.

Rrjet
Liste

Shtëpitë Botuese

Brands

There are no posts