skip to Main Content

Thenie 3887

525557_460348867336754_445671642_n
Librat përbëjnë kapital. Një biblotekë është jetëgjatë sa edhe një shtëpi, me qindra vjet. Pra, librat nuk janë një artikull konsumi, por një kapital. Dhe shpesh, në rastin e njerëzve profesionistë, është i vetmi kapital!
Thomas Jefferson