skip to Main Content

Thenie 14

424735_461072000597774_1329681873_n

Librat e mirë janë si ato vashat bujare dhe të zgjuara, të cilat s’ia dhurojnë zemrën çdokujt.

Fojerbahu