skip to Main Content

Thenie 19

Ndoshta kanë patur të drejtë që e kanë vendosur dashurinë nëpër libra. Ndoshta nuk mund të jetojë në asnjë vend tjetër.

William Faulkner