skip to Main Content

Thenie 6

456226_458544834183824_279951091_o

Gjuha është institucion mbi të gjitha institucionet”

Heidegger