skip to Main Content

Thenie 7

Epiri është dhe do të mbetet gjithmonë shqiptar ashtu si e krijoi natyra dhe historia – Sami Frasheri