skip to Main Content

Thenie 9

Dituria dhe trungu nuk duhet shfrytëzuar derisa të kaliten.

Oliver Wendell Holmes