skip to Main Content

Thenie 27

Çdo ditë e jetës sate është një faqe e biografisë sate, andaj kujdesu të shkruash mirë, sepse një faqe e keqe e ndyn gjithë librin!

  (Sami Frashëri)