skip to Main Content

Thenie 30

Në libra, njerëzit e mençur gjejnë ngushëllim nga vështirësitë që i sjell jeta!

 (Viktor Hugo)