skip to Main Content

Thenie 32

“Në fakt, ky është sekreti im. Nuk mund t’i flas askujt për ty, sepse nuk dua që njerëzit të dinë se sa e mrekullueshme je”.
“E magjishme është nata” – F.S.Fizgerald