skip to Main Content

Thenie 34

Falenderoj Zotin që nuk lexojmë dot mendimet e të tjerëve, se do të kishim ngelur vetëm…

(Remarque)