skip to Main Content

Thenie 40

“Dhe kur bëhet fjalë për ty, nuk e di se cfarë ndodh me mua.Sado që përpiqem të mbaj veten, kur bëhet fjalë për ty, unë jam i lumtur.”

|Carlos Ruiz Zafon|