skip to Main Content

biruce

Nuk ka birucë, dryn, pranga, apo gozhda që ju të mund të mbërtheni lirinë e mendjes time”

Virginia Woolf