skip to Main Content

makinat e kohes

Të gjithë kemi makinat tona të kohës. Disa prej tyre na çojnë mbrapa në kohë, dhe quhen kujtime. Disa të tjera na çojnë përpara në kohë, dhe quhen ëndrra”

Jeremy Irons