skip to Main Content

Thenie 120

Na lini të lexojmë, na lini të vallëzojmë; këto dy kënaqësi nuk do t’i shkaktojnë kurrë keq botës. Volteri