skip to Main Content

Thenie 121

1. E drejta për të mos lexuar
2. E drejta për të kapërcyer faqet
3. E drejta për të mos e mbaruar librin

4. E drejta për të rilexuar
5. E drejta për të lexuar gjithçka
6.E drejta për të lexuar kudo
7.E drejta për të mos qenë i detyruar të mbrosh shijet e tua. (Daniel Pennac)