skip to Main Content

Thenie 49

-Na lini të lexojmë, na lini të vallëzojmë; këto dy kënaqësi nuk do t’i shkaktojnë kurrë keq botës. (Volteri)