skip to Main Content

Thenie 117

10525734_747460331958938_142321967684388246_n

Një person që nuk dëshiron të lexojë nuk ka asnjë avantazh ndaj atij që nuk mund të lexojë.

***
Librat e mi janë si uji; ata të gjenive të mëdhenj janë verë. Për fat të mirë, të gjithë pinë ujë.

***
Mos lejoni shkollimin të ndërhyjë në formimin tuaj.

***
Miq të mirë, libra të mirë dhe një ndërgjegje të pastër: kjo është jeta ideale.