skip to Main Content

Thenie 54

“Nelson Mandela nuk ishte një figurë e gdhendur në gur, por një burrë prej mishi e gjaku. Vuajtjet nuk e bënë hakmarrës, por akoma më njerëzor, edhe karshi atyre që krijuan aparteidin.”

Nadine Gordimer