skip to Main Content

Thenie 4456

 

“Çdo gjë të duket më e mirë, më e ëmbël, kur e humb. E di këtë, sepse një herë që doja diçka, e bëra timen. Ishte e vetmja gjë që e dëshiroja me gjithë shpirt dhe kur e mora, u kthye në pluhur në duart e mia.”

F. Scott Fitzgerald