skip to Main Content

Thenie 62

Ëndrrat nuk janë gjë tjetër veçse makthe me “të kuq buzësh”…

Toni Morrison