skip to Main Content

Thenie 64

foto1

“Nëse do të ruash një sekret, duhet t’ia
fshehësh edhe vetes” – George Orwell