skip to Main Content

Agim

Duar të shpejta të ftohta
i heqin një e nga një
fashat e errësirës.
Hap sytë,
ende
jam gjallë
në qendër
të një plage akoma të freskët.

OKTAVIO PAZ