skip to Main Content

E në fund të fundit sa rron një njeri?..

fotoniti

E në fund të fundit sa rron një njeri?
A rron një mijë vjet apo vetëm një?
Një javë a disa shekuj rron vërtet ai?
Për sa kohë tamam zgjat vdekja e tij?
Ç’kuptim ka vallë fjala “Pergjithnjë”?!

Pablo Neruda