skip to Main Content

Thenie 68

foto13

“Një njeri i arsyeshëm i përshtatet botës; një njeri i paarsyeshëm këmbëngul që bota t’i përshtatet atij. Kësisoj, progresi varet nga njerëzit e paarsyeshëm.”

BERNARD SHAW