skip to Main Content

Thenie 69

foto14

“Në ditët e sotme, njerëzit dinë çmimin e gjithçkaje, por nuk njohin vlerën e asgjëje”.

Oscar Wilde