skip to Main Content

Agim Oktavio Paz

foto700

 

Duar të shpejta, të ftohta,
i heqin një e nga një
fashat e errësirës.
Hap sytë,
ende
jam gjallë,
në qendër
të një plage akoma të freskët.