skip to Main Content

Librari për librat e dorës së dytë

kuri5

Skoci. Një librari ekskluzivisht për librat e dorës së dytë, e hapur në vitin 1979. Ndërtesa dikur ka qenë kishë. Është shumë e madhe dhe në mes ka… një oxhak dhe stiva me dru.