skip to Main Content

Thenie 4664

paulo

“Unë nuk jam një trup me shpirt, jam shpirt me një pjesë të dukshme që quhet trup” – Paulo Coelho “11 minuta”