skip to Main Content

Një diktaturë

agolli

Mes vajzave mos të bëhesh burrë,
Mos të prekësh perlat nën këmishë,
Vërtet kjo është diktaturë,
Po diktaturë e bukurisë…