skip to Main Content

Thenie 4783

pamuk

“Më në fund e kisha zbuluar formulën që i nevojitet çdo njeriu për të qenë i lumtur: Mjafton të kesh pranë atë që do.”
Orhan Pamuk