skip to Main Content

“Mosdija” – Milan Kundera

Ne gjithmonë besojmë se kujtimet tona përkojnë me
ato të personit që kemi dashur, se ne përjetojmë të njëjtat gjëra. Por ky është vetëm një iluzion…

“Mosdija” – Milan Kundera
http://www.botimeshqip.com/romance/193107-mosdija.html