skip to Main Content

Thenie 4933

markezi

Nuk është e vërtetë që njerëzit nuk i ndjekin më ëndrrat e tyre kur plaken, ata plaken kur ndalojnë së ndjekuri ëndrrat”

Gabriel Garcia Markez