skip to Main Content

Thenie 5817

then

Nëse dimri do të thoshte:
“Kam pranverën në zemër” do ta besonte kush?

Kahlil Gibran