skip to Main Content

Thenie 5834

THE NI

Janë shumë gjërat që humbasim
nga frika se mos i humbasim.

Paolo Koelho