skip to Main Content

Thenie 5840

anjshtanji

Kur flirton me një vajzë të bukur, një orë të duket si një sekondë; kur ulesh mbi një thëngjill të nxehtë, një sekondë të duket si një orë. Ky është relativiteti.

Albert Ajnshtajn