skip to Main Content

Thenie 5852

zogu
“Një zog i cili qëndron mbi një degë peme nuk ka kurrë frikë se mos dega thyhet, sepse nuk e mbështet besimin e tij mbi degën e pemës, por sepse ai beson në krahët e tij.”