skip to Main Content

Thenie 5855

data17

Përtej gjithçkaje të gabuar apo të drejtë… ndodhet një fushë.
Do të të takoj atje.

Jalaluddin Al-Rumi