skip to Main Content

Thenie 5923

theniasot

Çdonjëri sheh në botë
çka ai mbart në zemrën e tij.

J.W.Goethe