skip to Main Content

Thenie 222

6659758527_d67849a000_z

Të lexosh një libër, nuk është sikur të shkëputesh nga bota, por është njësoj sikur të hysh në botë nga një dere tjetër.