skip to Main Content

Thenie 6003

 

grey

“Në ditët e sotme njerëzit dinë çmimin e gjithçkaje, por nuk njohin vlerën e asgjëje”.
“Portreti i Dorian Greit” – Oscar Wilde