skip to Main Content

“Njëherë pashë në ëndërr”

pjesasot

Njëherë pashë në ëndërr
Se shkoja
të vidhja
Një puthje
E s’kisha guxim!
Por, ruaju: unë
ende po fle…

Zhan P. Manson