skip to Main Content

Thenie 33

thenia edites

“Kjo është bujaria për mua: të japësh gjithçka dhe të ndjesh se nuk të ka kushtuar asgjë” – Simone de Beauvoir