skip to Main Content

Thenie 6056

dikenns

Mendo pozitivisht
“Nëse nuk do të kishte njerëz të këqij, nuk do të kishte avokatë të mirë”
Charles Dickens