skip to Main Content

Thenie 6062

paraja

“Paraja është barometri i virtytit të një shoqërie…”
Ayn Rand