skip to Main Content

Thenie 45

foto9

E mësuara nuk ka kufi! Nuk është se vjen një moment që duke mbaruar së lexuari një libër apo duke marrë një provim ti mbaruar së mësuari. E gjithë jeta, që nga momenti që lind dhe deri sa të vdesësh, është një proces të mësuari. J.Krishnamurti