skip to Main Content

paraja

”Nëse do të dish se çfarë mendon Zoti për paratë, shiko njerëzit të cilëve ua ka dhënë”.
Dorothy Parker