skip to Main Content

Thënie 1

“Fama është banalizuar, ajo ofrohet si një kuti supe gjysmë e gatshme”.

J.G. BALLARD

fama