skip to Main Content

Hajdutët e librave e duan Biblën

Në disa nga libraritë më të mëdha në Amerikë dhe Europë, Bibla është libri që është vjedhur më shumë. Paksa ironike… Meqë ata që vjedhin Biblën supozohet që janë besimtarë, në këtë rast vjedhja falet, të paktën moralisht.

download