skip to Main Content

Poema nën tokë… poezi në vend të reklamave

poema underground

“Poema nën tokë” është një nismat më interesante të ndërmarra në Londër. Nisur që në vitin 1986, ishte ideja e shkrimtares amerikane Judith Chernaik për ta sjellë poezinë pranë një publiku më të gjerë. Poemat e përzgjedhura, tri herë në vit shfaqen në postera të mëdhenj nëpër trenat që lëvizin nëpër Londër.
Projekti, që mbështet lloje ë ndryshme poezish, nga klasiket te modernet, u krijon hapësirë edhe krijuesve të rinj. Kaq e suksesshme ka qene ndër vite, sa me mbështetjen e Drejtorisë së Transporti është përhapur edhe në metro të qyteteve të tjera. Gjithashtu ka rezultuar në mënyrë e mirë për ta prezantuar publikun me poezinë. Pikërisht kjo e fundit ka çuar në publikimin e disa përmbledhjeve me poezitë e shfaqura nëpër metro.